Νέο καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Ma slide pic

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 του νέου καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το αντικείμενο, τους στόχους, το πρόγραμμα σπουδών, την αίτηση συμμετοχής και τα λοιπά στοιχεία του προγράμματός μας στη σελίδα μας

https://aegean.academia.edu/PostgraduateProgrammeArchaeologyoftheAncientEasternMediterraneanGreeceEgyptNearEast

και να γίνετε μέλος την νέας ακαδημαϊκής μας κοινότητας!”

Μαρία Τσαμούρη
Γραμματεία ΠΜΣ “Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή”
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο “Δήμητρα”, Λεωφ. Ρόδου-Καλλιθέας, 85100 Ρόδος
Τ: 22410 99340, 6973683784 | Email: rhodes_pms_eastarch@aegean.gr

Share Button