Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά και Παπυρολογία


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, ξεκίνησε να προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012  νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής.

Η υλοποίηση των επιμορφωτικών μαθημάτων και προγραμμάτων μας γίνεται από επώνυμους και διεθνώς αναγνωρισμένους Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίων και κατά περίπτωση καταξιωμένους στο χώρο τους επαγγελματίες, με την αξιοποίηση πρότυπων μορφών E-Learning, και αξιοποιώντας και διευρύνοντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Για να δείτε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://e-epimorfosi.aegean.gr.

Στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και, ειδικότερα, της γλώσσας και του πολιτισμού της αρχαίας Αιγύπτου προσφέρεται ένα από τα πλέον καινοτόμα προγράμματα με τίτλο:

Αιγυπτιακα Ιερογλυφικα και Παπυρολογια

Σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας (ιερογλυφικά) του Μέσου Βασιλείου (Κλασικά Αιγυπτιακά) και της ελληνικής γλώσσας και γραφής των παπύρων της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Εξετάζονται και αναλύονται η μορφολογία και σημασιολογία των ιερογλυφικών σημείων, τα είδη γραφής (ιερογλυφική, ιερατική), οι συντακτικές και γραμματικές δομές του ρηματικού και μη-ρηματικού λόγου, η βασιλική ονοματολογία, τα θεοφορικά ονόματα και οι ταφικές επωδές προσφορών και μαγικής προστασίας του νεκρού στον αιγυπτιακό Άδη. Η διδασκαλία βασίζεται στην πρωτότυπη και διαδραστική μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ενισχύεται από ποικίλες, προαιρετικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Η εκμάθηση της γλώσσας συνδυάζεται με τη διδασκαλία βασικών πτυχών της ιστορίας, αρχαιολογίας και κοινωνικής ιδεολογίας των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας. Παρέχονται ψηφιακό υλικό ιερογλυφικών επιγραφών και κειμένων (ελληνική έκδοση του Corpus Rosette), διαδραστικό ιερογλυφικό λεξικό με τη μορφή flashcards και ειδικό λογισμικό σχεδιασμού, αποτύπωσης και μεταγραφής των ιερογλυφικών σημείων. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα μπορούν να διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν ιερογλυφικές επιγραφές και σύντομα αποσπάσματα έργων της αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο, και θα γνωρίζουν σημαντικές πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού. Η δεύτερη ενότητα στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη διδασκαλία της γλώσσας και γραφής των ελληνικών παπυρικών κειμένων από την αρχαία Αίγυπτο με παράλληλη εξέταση σημαντικών πτυχών των ιστορικών, κοινωνικών και θρησκευτικών δομών της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Με το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν λέξεις, προτάσεις και κείμενα από παπύρους. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά και ιστορικά έργα της Ελληνορωμαϊκής αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο.

Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από τις ακόλουθες δύο (2) Διδακτικές Ενότητες / μαθήματα, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν και ανεξάρτητα:

  1. Αιγυπτιακα Ιερογλυφικα: Αποκωδικοποιωντασ τη Γλωσσα και τον Πολιτισμο των Αρχαιων Αιγυπτιων

[10 εβδομαδιαίες συνεδρίες]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 26 Οκτωβρίου 2015

  1. Παπυρικά Κείμενα της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου

[10 εβδομαδιαίες συνεδρίες]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18 Ιανουαρίου 2016

Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός σε φοιτητές ή πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε επαγγελματίες αρχαιολόγους, ιστορικούς, πολιτισμολόγους, εργαζόμενους σε Μουσεία ή Εφορείες Αρχαιοτήτων με στόχο να δημιουργήσει «μικτά τμήματα» με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης όσο και σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης. Το φυσικό αντικείμενο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (εισροές) και αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (διαδικασίες) να παρέχει σφαιρική επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία-κατάρτιση (εκροές) στους συμμετέχοντες άμεσα αξιοποιήσιμη στην παραγωγική διαδικασία.

Τα μαθήματα διδάσκουν επιφανείς καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων ελληνικών πανεπιστημίων με ειδίκευση στα σχετικά αντικείμενα.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος:

  • Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης, Επίκουρος Καθηγητής Αιγυπτιολογίας, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδάσκοντες:

  • Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης
    Επίκουρος Kαθηγητής Αιγυπτιολογίας
    Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Νικόλαος Λίτινας

ΕΤΕΠ Παπυρολογίας

Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ ‘ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει  προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Πρωτοπορώντας όμως στην Ελλάδα, ακολουθούμε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμοντας επίσης «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, τις ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε σε κάθε μια Διδακτική Ενότητα και στο Πρόγραμμα συνολικά, καθώς και τις αντίστοιχες  Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζει.

Σας καλούμε να μυηθείτε στη γλώσσα και τη σοφία των αρχαίων Αιγυπτίων με την εγγύηση της δεκαετούς εμπειρίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην έρευνα και τη διδασκαλία του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού!

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή και συνεργασία σας!

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Ιστοσελίδα Προγράμματος:

http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewde?prpd_id=127559&menu=general

Στοιχεία Επικοινωνίας για θέματα σπουδών:

Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης

Τ: 2241099341 | Κ: 6944945907

Εmail: kousoulis@aegean.gr, egyptology@aegean.gr

Ιστοσελίδα: http://www.aegeanegyptology.gr

Για εγγραφές και διοικητικά θέματα:

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κτίριο “Δήμητρα”, Λεωφ. Ρόδου-Καλλιθέας, 85100 Ρόδος

Τ: 22410 99424-6 | F: 2241099196

Επιπλέον έκπτωση 15% για εγγραφές έως τις

30 Σεπτεμβρίου 2015!!!

Share Button